• Absolute controle over effectieve reiniging van de keuken… tot ontsmetting.

  • Een gegarandeerd optimale hygiëne van uw installaties door het detecteren en verwijderen van de biofilmbesmettingen

Membraanfilter

Enzymatisch reinigen verhoogt het rendement van membraaninstallaties!

Membraanfilterinstallaties, een complex toepassingsgebied

Membraanfilterinstallaties vereisen bijzondere aandacht gezien de complexiteit en de hoge kosten van de filters. Het rendement kan snel achteruitgaan door verstoppingen die het productiedebiet verlagen. Bovendien kunnen te zeer bijtende producten slijtage veroorzaken bij de membranen waardoor hun levensduur korter wordt.
Een nauwkeurige procedure en specifieke reinigingsoplossingen kunnen het debiet en dus de productiviteit verhogen.

Perform+ : Een compleet, uniek en krachtig programma!

  • Verhoging van het productiedebiet
  • Verlenging van de levensduur van de membranen
  • Specifiek voor elke sector

Hoe verhoogt u de productiviteit van de installatie? Een programma in 2 fases:

1. De FOULING ANALYSIS KIT (gepatenteerde technologie) voor een nauwkeurige analyse van de membraaninstallatie. Een eenvoudige en unieke procedure voor het analyseren van organische of anorganische vervuiling en van de aanwezigheid van biofilms.

  • Identificeert de aard van de vuilresten die het rendement van de installaties kunnen beperken
  • Bepaalt de te implementeren reinigingsprocedure

2. Aanbevelingen op basis van de uitgevoerde analyse en afgestemd op de complexiteit van de installatie

ENZY+ classic: krachtige en gebruiksvriendelijke enzymatische all-in-one-oplossingen. ENZY+ Classic is bedoeld voor installaties met weinig verstoppingsproblemen.

ENZY+ Silver: all-in-one-oplossingen met meerdere enzymen. ENZY+ SILVER is speciaal ontwikkeld voor meer complexe installaties en dus met een hoger risico op verstoppingen (toevoer die meer verstopping veroorzaakt en hoge volumeconcentratiefactor (VCF)).

ENZY+ Gold: geconcentreerde oplossingen met meerdere enzymen voor specifieke toepassing.
ENZY+ GOLD biedt oplossingen voor zeer complexe installaties waarbij zeer regelmatig rendementsverlies voorkomt (toevoer die veel verstopping veroorzaakt en zeer hoge volumeconcentratiefactor (VCF)).

Detectie en behandeling van biofilmbesmettingen

Tot de 2 fases van het PERFORM+-programma behoort ook het detecteren en behandelen van biofilms:

1.Detectie van de biofilm

De FOULING ANALYSIS KIT analyseert onder meer de aanwezigheid van biofilms in de installatie. De kit detecteert, lokaliseert en kwantificeert de besmetting:

  • Meten van de ATP-concentraties
  • Detecteren van de aanwezigheid van bacteriën die een biofilm kunnen vormen (SLYM-BART™)
  • Analyse van de bacteriologische resultaten

2.Behandelen van biofilms

Voor een optimaal hygiëneniveau van de installaties heeft Realco een productassortiment voor curatieve en preventieve behandelingen voor biofilms. De BIOREM-producten bevatten een complexe en zeer specifieke enzymencocktail die als enige de beschermende matrix van de biofilm kan afbreken. Als de matrix eenmaal vernietigd is, dan zijn de vrijgekomen bacteriën bereikbaar voor de ontsmettingsmiddelen.

Perform+: 30% meer productiviteit

Vergelijking van de productiedebiet- en drukniveaus in de filterunits: traditionele reiniging versus PERFORM+

A) Productiviteitsresultaten na TRADITIONELE reiniging

De membranen raken snel verstopt, waardoor het productiedebiet daalt. Men moet dus de druk verhogen om een bepaald productiviteitsniveau in stand te houden.
Het productieniveau is met circa 25% gedaald ten opzichte van het debiet bij aanvang van de productie.

B) Productiviteitsresultaten na reiniging met PERFORM+

Dankzij PERFORM+ wordt het debiet bij aanvang van de productie in stand gehouden zonder dat de druk verhoogd hoeft te worden. Het productieniveau is meer constant, waardoor de productiviteit met 30% wordt verhoogd!

Productiviteit filtratie