• Absolute controle over effectieve reiniging van de keuken… tot ontsmetting.

  • Een gegarandeerd optimale hygiëne van uw installaties door het detecteren en verwijderen van de biofilmbesmettingen

Realco is een deelnemer aan de Prinselijke zending in Maleisië – Singapore

In het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en de Gewesten zal een gezamenlijke missie in Maleisië en Singapore plaatsvinden van 22 tot 28 november 2014 onder voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, vertegenwoordigster van Koning Filip, Erevoorzitter van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH). Deze missie wordt georganiseerd door het ABH, in nauwe samenwerking met de gewestelijke instanties voor buitenlandse handel: Brussel Invest & Export, het Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) en Flanders Investment & Trade (FIT).

Mission princière Realco

HKH Prinses Astrid en CEO van Realco, Gordon Blackman